19. listopadu – 22. prosince 2021, Městská knihovna

ŽIVOT VYJÁDŘENÝ BARVAMI

Prodejní výstava obrazů Nadi Procházkové. Výtěžek prodeje bude věnován Nadaci Haima, která pomáhá onkologicky nemocným dětem. Vstup zdarma.  

Akce se řídí hygienickými pravidly nařízenými vládou ČR